Polityka prywatności


Korzystając z serwisu Vestino.pl oraz zapisując się na Newsletter akceptujesz zapisy Polityki Prywatności zawarte na tej stronie. Firma Vestino.pl zastrzega sobie prawo zmiany zapisów w niniejszym dokumencie, a aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest zawsze pod adresem http://www.vestino.pl/polityka.html

Wprowadzanie ewentualnych zmian i poprawek nie wpłynie na podstawową zasadę: Serwis Vestino.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) oraz nie rozsyła żadnych komercyjnych lub niekomercyjnych ofert innych firm.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu Vestino.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych np. poprzez wypełnienie formularza lub zapisanie się na subskrypcję biuletynu informacyjnego. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz informowania o nowościach i promocjach w naszej firmie.

Niezapowiedziane wiadomości
Vestino.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem "niezapowiedzianych wiadomości" Vestino.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany organizacyjne, wewnętrzne promocje) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia).

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do Vestino.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, listów referencyjnych itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Vestino.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed firmami lub osobami prywatnymi, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Prawa autorskie
Wszelka zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, i inne pliki tworzące Serwis Vestino.pl stanowią wyłączną własność firmy Vestino.pl Jakub Linda, ul. Gdańska 13c, 89-410 Więcbork, NIP: 504-002-76-57. Kopiowanie i rozpowszechniania za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielem Serwisu. Jedynym podmiotem gospodarczym (osobą) upoważnioną do posługiwaniem się Logo Vestino.pl oraz innymi, adresem email, domeną internetową oraz innymi materiałami jest firma Vestino.pl (Jakub Linda).